Czym są testy wydajnościowe?

Przy testowaniu różnego rodzaju serwisów internetowych, aplikacji i systemów wykorzystywane są wszelkiego typu, nowoczesne testy. Wśród nich można wymienić testy wydajnościowe.

czymsatestywydajnosciowe-1024x575 Czym są testy wydajnościowe?

Zobacz, jak je realizować, co właściwie weryfikują i co można wnioskować na podstawie uzyskanych w toku takich testów wyników?

Pojęcie testów wydajnościowych

Nazywane z języka angielskiego performance testing, testy wydajnościowe zalicza się do grona tak zwanych testów niefunkcyjnych. Innymi słowy testy wydajnościowe nie będą badać funkcji programów i poprawności ich działania. Nie to jest obiektem wykonywanego badania. Testy wydajnościowe badają zachowanie aplikacji czy serwisów w różnych warunkach obciążenia. Symulują działania użytkownika i użytkowników, którzy korzystają z tej samej funkcji serwisu równolegle względem siebie.

Podczas korzystania z aplikacji i serwisów użytkownicy zwracają uwagę na to, czy wszystko funkcjonuje, jak należy i nie muszą czekać na wykonanie danej czynności. Testowanie wydajności pełni zasadniczą funkcję w ustalaniu akceptowalnych poziomów jakości dla użytkownika końcowego. Bardzo często testy wydajności idą w parze z inżynierią użyteczności serwisów.

Zasady przeprowadzania testów wydajnościowych

Testy wydajnościowe mają to do siebie, że powinny być przeprowadzane według określonych zasad. Powinny być dostosowane do określonych oczekiwań różnych grup użytkowników, projektantów systemów IT oraz tak zwanego personelu operacyjnego. Ważne jest, by dawały wyniki mierzalne, przydatne w praktyce, które będą zrozumiałe i łatwe do porównania z oczekiwaniami użytkowników oraz osób, które je zlecają. Testy muszą być możliwe do odtworzenia, dlatego należy uzyskać statystycznie identyczne wyniki, przy ponownym przeprowadzaniu testów wydajnościowych na niezmienionym systemie.

Można realizować testy wydajnościowe, jeśli pozwalają na to zasoby, na kompletnych albo tylko częściowych systemach i środowiskach.

Rodzaje realizowanych testów wydajnościowych

Pojęcie testów wydajnościowych jest pojemne i obejmuje różnego rodzaju działania polegające na testowaniu skoncentrowanym na wydajności systemu bądź różnych komponentów aplikacji lub serwisów, przy różnym, zmiennym obciążeniu.

logo-testarmy Czym są testy wydajnościowe?

Wśród możliwych do przeprowadzenia testów wydajnościowych wyróżnić można:

  • Testy obciążeniowe – pozwalają na ocenę zdolności systemu do obsługi rosnących obciążeń – w pełni realistycznych i prognozowanych, jakie wynikają z żądań transakcji generowanych przez kontrolowaną liczbę użytkowników lub procesów.
  • Testy skalowalności – skupiają się na ocenie zdolności testowanego systemu do spełnienia przyszłych wymagań dotyczących wydajności, mogących wykraczać poza obecnie potrzebne i wymagane. Celem takich testów jest ocena zdolności do rozwoju systemu w przyszłości.
  • Testy przeciążające – oceniają zdolność całego systemu lub jego fragmentu do obsługi najwyższych obciążeń, równych lub przekraczających granice przewidywalnych lub określonych obciążeń.
  • Testy wytrzymałościowe – oceniają stabilność aplikacji, serwisu lub systemu w określonym przedziale czasowym specyficznym dla kontekstu operacyjnego.
  • Testy skokowe – oceniają zdolność systemu do prawidłowej reakcji na nagłe przypływy obciążeń oraz jego umiejętność powrotu do stanu stabilnego.
  • Testy przepustowości – umożliwiają określenie, ilu użytkowników lub transakcji dany system jest w stanie obsłużyć i spełniać w dalszym ciągu cele wydajnościowe.

Jak wykorzystać wyniki testów wydajnościowych?

Po przeprowadzeniu testów wydajnościowych na podstawie danego rozwiązania IT – serwisu, systemu czy aplikacji, testerzy przygotowują raport z badania. Ukierunkowany jest on na to, by zwrócić uwagę na ogromne znaczenie szybkości w rozwiązaniach tego rodzaju. To wyznacznik jakości serwisu czy aplikacji. Wydajność ich działania jest tak samo ważna, jak ich funkcjonalność czy bezpieczeństwo zapewniane użytkownikom.

Okazuje się, że nawet nieznaczny wzrost szybkości strony czy aplikacji bardzo często przekłada się na kilkunastoprocentowy wzrost konwersji czy spadek współczynnika odrzuceń w sieci. Jednocześnie niska wydajność serwisu, to jedna z głównych przyczyn, dla których klienci zaczynają szukać alternatywy i ostatecznie przenoszą się do konkurencji.

Dlatego trzeba najpierw ocenić, jaką wydajnością charakteryzuje się serwis czy aplikacja, a następnie podjąć działania zmierzające do przyspieszenia działania obiektu testowanego. Istotne jest również to, by działał on w pełni stabilny. Dlatego w parze z testami wydajnościowymi są przeprowadzane testy stabilności i obciążeniowe. Dzięki temu z raportów sporządzonych po testowaniu właściciele aplikacji i serwisów mają szansę dowiedzieć się, z jak dużym ruchem może poradzić sobie takie rozwiązanie IT.

Sprawdź także: Blog TestArmy oraz Testuj.pl

Źródło: Notka PR

One thought on “Czym są testy wydajnościowe?

  1. Bardzo ciekawy wpis, z którego dowiedziałam się wielu interesujących informacji. Od dawna interesuję się informatyką i z tego powodu postanowiłam kupić nowy komputer. Muszę jednak znaleźć miejsce, gdzie oferują skup procesorów, ponieważ chciałabym się swojego pozbyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.